Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Η Αναδόμηση ™ παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου anadomisi.eu, για την επικοινωνία με την εταιρεία. Οι επισκέπτες του anadomisi.eu διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερσύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα anadomisi.eu σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερσύνδεσμος δεν περιγράφει την Αναδόμηση ™, ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την Αναδόμηση ™.

Περιορισμός της Ευθύνης από τη Χρήση του Ιστότοπου

Ο ιστότοπος anadomisi.eu παρέχεται από την Αναδόμηση ™ «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ». Το anadomisi.eu δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του ιστότοπου συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Η Αναδόμηση ™ δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος anadomisi.eu, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το anadomisi.eu δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία.

Η Αναδόμηση ™ δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η Αναδόμηση ™ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στον ιστότοπο anadomisi.eu, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες του ιστότοπου anadomisi.eu συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του ιστότοπου anadomisi.eu, και κατά συνέπεια της Αναδόμηση ™. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του ιστότοπου anadomisi.eu ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Copyright © 2016 ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ. All Rights Reserved.